รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติทั่วไป เครื่องถ่ายเอกสาร Canon iR3035

1.    เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์
2.    มีละเอียดสูงถึง 2,400 x 600 dpi Equivalent ด้วยเทคโนโลยีสร้างภาพ Twin Laser Beam
3.    แยกระดับความแตกต่างของสีดำได้ 256 ระดับ
4.    มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
5.    มีหน่วยความจำจำนวน 512 MB สามารถขยายได้ 768 MB
6.    มี Hard Disk Drive ขนาด 20 GB
7.    ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอแบบ Color LCD Touch Panel
8.    ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง 30 วินาที หรือน้อยกว่า
9.    สามารถถ่ายเอกสารที่ความเร็ว 35 แผ่นต่อนาที
10.    ระบบ Mail Box (Image Server) จำนวน 100 Box ไว้เก็บงานถ่ายเอกสารไว้ใน Hard disk เพื่อการเก็บความลับของเอกสารที่ถ่ายเอกสาร
11.    มีระบบ Job Copy Reservation สามารถเก็บข้อมูลงานถ่ายเอกสาร และจัดลำดับคิวงานถ่ายเอกสารได้ 10 ลำดับ
12.    มีระบบกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplexing) เพื่อถ่ายสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติต่อเนื่องได้
13.    สามารถย่อ-ขยาย ได้ครั้งละ 1% (Zoom) ตั้งแต่ 25%-400%มีระบบเลือกเปอร์เซ็นต์ ย่อ-ขยายเอกสารอัตโนมัติ (Auto Magnification select) และสามารถถ่ายเอกสารย่อ- ขยายตามระดับ คือ 25% 50% 61% 70% 81% 86% 115% 112% 141% 200% และ 400%
14.    มีถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาด บรรจุได้ถาดละ 550 แผ่น และช่องป้อนมือ 50 แผ่น
15.    สามารถใช้กระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 – A3
16.    มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ (Auto Paper Select)
17.    สามารถปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ (Automatic Exposure) มีปุ่มเลือกถ่ายเอกสารที่เป็น ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือที่มีทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน เพื่อให้สำเนาคมชัดที่สุด
18.    สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ 1ถึง 999 แผ่นต่อเนื่อง และมีปุ่มถ่ายแทรกงาน
19.    มีระบบถ่ายเอกสารแยกชุดได้
20.    สามารถล็อคการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ ID และ PASSWORD และสามารถกำหนดปริมาณการใช้งานของแต่ละ ID ได้ และสามารถพิมพ์สรุปรายงานการใช้งานได้
21.    ขนาดของ เครื่องถ่ายเอกสาร ก x ล x ส 565 x 711 x 889 mm
22.    น้ำหนักของ เครื่องถ่ายเอกสาร 83 กก
23.    ปีที่เริ่มผลิต 2007