รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติทั่วไป เครื่องถ่ายเอกสาร Canon iR7095

1.    เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์
2.    มีละเอียดสูงถึง 1,200 x 600 DPI Equivalent
3.    แยกระดับความแตกต่างของสีดำได้ 256 ระดับ
4.    มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
5.    รองรับงานได้ถึงกว่า 200,000 แผ่นต่อเดือน
6.    มีหน่วยความจำจำนวน 1 GB
7.    มี Hard Disk Drive ขนาด 40 GB
8.    ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอแบบ Color LCD Touch Panel
9.    ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง 6 นาที หรือน้อยกว่า
10.    สามารถถ่ายเอกสารที่ความเร็ว 95 แผ่นต่อนาที
11.    มีระบบ Mail Box (Image Server) จำนวน 100 Box ไว้เก็บงานถ่ายเอกสารไว้ใน Hard disk เพื่อการเก็บความลับของเอกสารที่ถ่ายเอกสาร
12.    มีระบบการกำหนดรหัสผ่านเพื่อพิมพ์เอกสารมีระบบ Job Copy Reservation สามารถเก็บข้อมูลงานถ่ายเอกสาร และจัดลำดับคิวงานถ่ายเอกสารได้ 20 งาน
13.    มีระบบกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplexing) เพื่อถ่ายสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติต่อเนื่องได้
14.    สามารถย่อ-ขยาย ได้ครั้งละ 1% (Zoom) ตั้งแต่ 25%-400%มีระบบเลือกเปอร์เซ็นต์ ย่อ-ขยายเอกสารอัตโนมัติ (Auto Magnification select) และสามารถถ่ายเอกสารย่อ- ขยายตามระดับ คือ 25% 50% 61% 70% 81% 86% 115% 112% 141% 200% และ 400%
15.    สามารถใช้กระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 – A3
16.    สามารถถ่ายวัตถุ 3 มิติได้
17.    บรรจุกระดาษได้สูงสุด 7,650 แผ่น
18.    มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ (Auto Paper Select)
19.    สามารถปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ (Automatic Exposure) มีปุ่มเลือกถ่ายเอกสารที่เป็น ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือที่มีทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน เพื่อให้สำเนาคมชัดที่สุด และ Manual 9 ระดับ
20.    สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ 1ถึง 9,999 แผ่นต่อเนื่อง และมีปุ่มถ่ายแทรกงาน
21.    สามารถล็อคการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ ID และ PASSWORD และสามารถกำหนดปริมาณการใช้งานของแต่ละ ID ได้ และสามารถพิมพ์สรุปรายงานการใช้งานได้
22.    ขนาดตัวเครื่อง 1474 มม x 1216 มม x 783 มม
23.    น้ำหนักเครื่อง 270 กก
24.    ปีที่เริ่มผลิต 2006