รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
 คุณสมบัติการถ่ายเอกสาร  KYOCERA MITA KM-2050 
  
1.    ความเร็ว  20 แผ่นต่อนาที   ป้อนต้นฉบับโทนสีได้ 256 ระดับ Fast 1,200 dpi ( 1800x600 dpi )
2.    ใช้ แม่แบบ เป็น OPC DRUM ที่มีความไวแสงได้สำเนาคมชัด ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม
3.    ใช้เวลาอุ่นเครื่อง 20 วินาที  / ความเร็วแผ่นแรก 5.9 วินาที  
4.    หน่วยความจำมาตรฐาน 64  MB ( MAX 256 MB  DIM SLOT)   A 4 6%  ได้ ประมาณ 150 หน้า
5.    ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1-999 
6.    ป้อนต้นฉบับอัตโนมัติครั้งละ 50 แผ่น ( อุปกรณ์เสริม )
7.    ความละเอียด 600x600 dpi (copy) , แบ่งโทนสีได้ 256 ระดับ
8.    ระบบย่อ-ขยาย ซูมได้ 25%-200%    ย่อคงที่ 5 ระดับ   ขยายคงที่ 5 ระดับ
9.    บรรจุกระดาษได้ 300 แผ่น   และช่องป้อนมืออีก 50 แผ่น
10.    Auto Drawer Switching  เครื่องจะเปลี่ยนไปใช้ถาดกระดาษอื่นเมื่อถาดที่ใช้อยู่กระดาษหมด
11.    Auto Paper   Selection ( APS )  เครื่องจะเลือกกระดาษให้ตรงตามต้นฉบับ
12.    Auto Magnification Selection ( AMS ) ย่อ-ขยายอัตโนมัติให้พอดีกับกระดาษที่เลือกไว้
13.    Scan Onec Copy Many  อ่านต้นฉบับครั้งเดียว พิมพ์ได้หลายสำเนา
14.    Rotate Copy การถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสำเนาได้ถูก
15.    ELECTRONIC SORT จัดเรียงเอกสารเป็นชุดอัตโนมัติ
16.    N-UP Copy  การถ่ายรวมต้นฉบับ 2,4 แผ่น ลงในแผ่นเดียวกันได้
17.    Margin Shift  เลื่อนขอบสำเนาได้    1-18 มม. เพื่อการเข้าแฟ้ม
18.    Border Erase 1 ลบขอบดำของสำเนาได้ 4 ด้าน   ตั้งระยะได้ 1-18 มม
19.    Split Copy   ถ่ายเอกสารแยกหน้าคู่ เป็น A4 ได้ 2 แผ่น
20.    ID CODE  ตั้งรหัสผู้ใช้ได้ 100  รหัส
21.    Duplex Copy ถ่ายเอกสารกลับหน้าหลังอัตโนมัติ อุปกรณ์เสริม (DU -410 )
22.    ECO MODE  คือระบบ ช่วยประหยัดผงหมึกได้
23.    INTERUPT FUNCTION   ถ่ายเอกสารด่วนแทรกได้
24.    Repeat Copy  การถ่ายซ้ำเพิ่มเติมจากงานที่ถ่ายเสร็จแล้ว โดยไม่ต้องป้อนต้นฉบับใหม่
25.    Document Box   สามารถสร้างต้นฉบับต่างๆและจัดเก็บต้นฉบับที่ใช้ประจำไว้ในตัวเครื่องเพื่อนำมาใช้งานได้
26.    PROGRAM MODE   สามารถบันทึกงานที่ใช้ประจำได้ 8 โปรแกรม
27.    นำหนัก 41 กิโลกรัม