รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
เครื่อง พริ้นเตอร์  KYOCERA ECOSYS FS 1035 MFP

ความสามารถในการ COPY, PRINT, SCAN
พิมพ์ได้มากถึง 35แผ่นต่อนาที ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรกใน 6.9วินาที
สามารถสแกนต้นฉบับสองด้านได้มากถึง 50แผ่น
สามารถพิมพ์จากหน่วยความจำ USBและสแกนไฟล์ลง USBได้
กินไฟในการพิมพ์เพียง 497 W,เปิดเครื่อง Standbyเพียง 7.8 W