รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติทั่วไป เครื่องถ่ายเอกสาร Xerox WorkCentre 5225 

1.    เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ สร้างภาพด้วยเลเซอร์
2.    ประสิทธิภาพการรองรับงาน 75,000 แผ่น/เดือน
3.    สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่ A5 – A3
4.    สามารถใช้กระดาษความหนาตั้งแต่ 38 gsm – 215gsm (แล้วแต่ช่องทางป้อนกระดาษ)
5.    มีความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ 25 แผ่นต่อนาที (A4)
6.    ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 4.3 วินาที (A4)
7.    ใช้ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องประมาณ 45 วินาที
8.    มีหน่วยความจำ 256 MB HDD 40 GB
9.    Network Interface Connection Ethernet 10/100Base-TX
10.    ระบบการอ่านต้นฉบับ สแกนครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
11.    สามารถถ่ายเอกสาร พิมพ์งานหน้าหลังได้
12.    ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 X 600 dpi
13.    ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 X 1200 dpi
14.    อัตราการย่อขยาย  25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%
15.    สามารถตั้งจำนวนสำเนาต่อเนื่อง 999 แผ่น
16.    สำรองคิวงานได้
17.    การกำหนดรหัสผู้ใช้ได้
18.    ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 2 ถาด ถาดละ  500 แผ่น (80 gsm)
19.    ช่องป้อนมือ Bypass 100 แผ่น
20.    อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า ขณะถ่ายเอกสาร น้อยกว่า 605 วัตต์, Standby น้อยกว่า 95 วัตต์, Sleep Mode น้อยกว่า 3 วัตต์
22.    น้ำหนัก เครื่องถ่ายเอกสาร 116 กก